Nawigacja

PEDAGOG

Pedagog

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO (sala nr 1 - parter)

                                            CZYNNY CODZIENNIE OD GODZ. 7.45 DO 14.40                                                      tel. kontaktowy: (091) 414-39-55/wew.36

Dodatkowo,  dyżur pedagoga dla Rodziców odbywa się  w  dniach zebrań  z rodzicami:                             środa od godz. 17.00 do 19.00  

Terminy zebrań rodziców: 11.09.2019,  6.11.2019, 18.12.2019,  29.01.2020, 2.04.2020, 21.05.2020 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH:

Pedagodzy szkolni

Poniedziałek

Wtorek

Środa   

Czwartek

Piątek

 

Irena Tołłoczko

 

 

 

9.40- 14.40

3 godz. -zajęcia     4 godzina zajęcia

 

8.45-13.40

7 godz. - zajęcia rozwijające komp.-emocjon.- społeczne dla uczniów kl.V-VI 

 

7.30-11.45 

5 godz.- zajęcia 

 

 

 

9.45 - 14.40

 

 

 

11.40-14.40

4 godz.-zajęcia

 

Danuta Bil

 

7.45-12.45

 

7.45-13.45

 

 

11.30-14.30

 

 

7.45 - 11.45

 

7.45 - 11.45 

 

 

   Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Ø  Nie radzisz sobie z programem nauczania, potrzebujesz pomocy i rady z tym związanej

Ø  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

Ø  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

Ø  Czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny

Ø  Chcesz porozmawiać z kimś życzliwym

Ø  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

Ø  Gdy ktoś naruszy twoje prawo

Ø  Gdy chcesz poradzić się jaką wybrać szkołę ponadgimnazjalną, przyszły zawód.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rola pedagoga szkolnego:

Podstawowa rolą pedagoga szkolnego jest koordynowanie wszelkich działań niosacych pomoc uczniom.

Jest Rzecznikiem Praw Dziecka w szkole.

Do zadań należy  analiza sytuacji wychowawczejw szkole.

Zadania pedagoga szkolnego:

• Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
• Udziela porad i pomocy uczniom, którzy mają trudności w kontaktach rówieśniczych. 
• Udziela porad uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych. 
• Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
• Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i      
dydaktyczne.
• Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
• Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
• Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:


» Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie - Filia w Chojnie
                            »Sąd Rejonowy w Gryfinie - III Wydzial   Rodzinny i Nieletnich
                                                              » Komisariat Policji w Chojnie                                                                                                                             
» Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnie 

 

Zasady współpracy pedagoga z rodzicami  na rok szkolny 2019 /2020

1.Stałe konsultacje dla rodziców  w tygodniu (od poniedziałku do piątku)

w godz. 7.45 - 14.40

2. Współpraca– utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami poprzez :

Ø  spotkania w gabinecie pedagoga

Ø  na zebraniach rodziców ogólnych i klasowych

Ø  rozmowy telefoniczne

1. Wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci. 

2.Nakłanianie rodziców do korzystania z pomocy specjalistycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych placówkach.

3. Udzielanie porad i pomoc przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

4. Opiniowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej ucznia na terenie szkoły na potrzeby Sądu Rodzinnego i Nieletnich, PCPR itp. 

5. Rozpoznanie pozaszkolnego środowiska wychowawczego uczniów.

6. Organizowanie pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji bytowej  i  wychowawczej przy współpracy innych instytucji np. Ośrodka  Pomocy   Społecznej w Chojnie,  

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie - Filia w Chojnie. 

......................................................................................................................................................................

Drogi  Uczniu, może być też tak, że Twoja sytuacja jest bardzo trudna dla Ciebie i nie poradzisz sobie z nią sam.

 Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się o pomoc, wsparcie do osób dorosłych: rodziców, opiekunów, psychologa, pedagoga, nauczycieli, itp. Na stronie naszej szkoły są udostępnione kontakty.

Jeżeli jednak chcesz skorzystać z porady lub wsparcia innych specjalistów, nie zastanawiaj się i skorzystaj z ogólnodostępnych, bezpłatnych  połączeń.  Pamiętaj, że każdy telefon jest ważny!

Podaję link do strony internetowej na której są wszystkie potrzebne numery pomocowe:  https://116111.pl/polecamy/telefony-zaufania-,aid,8

W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, odpowiednim kontaktem w takich sprawach jest

Numer alarmowy - 112 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 (Telefon jest aktywny całą dobę, przez 7 dni w tygodniu);

Ogólnopolski Telefon Pogotowia Niebieska Linia -800-120-002 ( czynny całą dobę) lub

adres e-mail niebieskalinia@niebieskalinia.info

Przypominam, że nie można wykorzystywać tych numerów dla zabawy. Blokując połączenie możesz uniemożliwić komuś kontakt w pilnej i ważnej sprawie. Bądź tego świadomy, bo może nawet chodzić o ludzkie życie.   

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA

 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania  
  • 801 199 990
 • Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe)
  • 800 120 289
 • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna 
  • 800 120 148
 • Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U”
  • 801 109 696
 • Narkomania: Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego
 • 22 844 44 70
 • Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar
 • 22 823 65 31

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Janusza Korczaka w Chojnie
  ul. Szkolna 15
 • 091 4143955

Galeria zdjęć