Nawigacja

PEDAGOG

Pedagog

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO (sala nr 1, parter)

CZYNNY CODZIENNIE OD GODZ.7.45 DO 14.40

tel. kontaktowy: (091) 414-39-55/wew.36

Dodatkowo,  dyżur pedagoga dla Rodziców odbywa się  w  dniach zebrań  z rodzicami: (środa od godz. 17.00 do 19.00)

Terminy zebrań rodziców: 11.09.2019,  6.11.2019, 18.12.2019,  29.01.2020, 2.04.2020, 21.05.2020, 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH:

 

Pedagodzy szkolni

Poniedziałek

Wtorek

Środa   

Czwartek

Piątek

 

Irena Tołłoczko

 

 

 

10.00 - 14.40

 

10.00- 14.40

 

 

 

7.45-12.50

 

 

10.00 - 14.40

 

 

10.00-14.40

 

Danuta Bil

 

7.45-12.45

 

7.45-13.45

 

 

11.30-14.30

 

 

 

7.45 - 11.45

 

 

7.45 - 11.45 

 

 

          Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Ø  Nie radzisz sobie z programem nauczania, potrzebujesz pomocy i rady z tym związanej

Ø  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

Ø  Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

Ø  Czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny

Ø  Chcesz porozmawiać z kimś życzliwym

Ø  Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

Ø  Gdy ktoś naruszy twoje prawo

Ø  Gdy chcesz poradzić się jaką wybrać szkołę ponadgimnazjalną, przyszły zawód.

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Rola pedagoga szkolnego:

Podstawowa rolą pedagoga szkolnego jest koordynowanie wszelkich działań niosacych pomoc uczniom. Jest Rzecznikiem Praw Dziecka w szkole.

Do zadań należy  analiza sytuacji wychowawczejw szkole.

Zadania pedagoga szkolnego:

• Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, 
• Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
• Udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
• Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
• Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
• Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
• Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich,
• Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

 

Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:


» Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie
» Komisariat Policji w Chojnie - /Specjalista do spraw  Nieletnich/
»
Sąd Rejonowy w Gryfinie -III Wydzial   Rodzinny i Nieletnich
» Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Chojnie

 

Zasady współpracy pedagoga z rodzicami  na rok szkolny 2018/2019 

1.Stałe konsultacje dla rodziców  w tygodniu (od poniedziałku do piątku)

w godz. 7.45 - 14.40

 

2. Współpraca– utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami poprzez :

Ø  spotkania w gabinecie pedagoga

Ø  na zebraniach rodziców ogólnych i klasowych

Ø  rozmowy telefoniczne

 

1. Wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci. 

2.Nakłanianie rodziców do korzystania z pomocy specjalistycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub w innych placówkach.

3. Udzielanie porad i pomoc przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

4. Opiniowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej ucznia na terenie szkoły na potrzeby Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

5. Rozpoznanie pozaszkolnego środowiska wychowawczego uczniów.

6. Organizowanie pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji bytowej  i  wychowawczej przy współpracy innych instytucji np. Ośrodka  Pomocy   Społecznej w Chojnie,  

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie - Filia w Chojnie.

 

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA

 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania  
  • 801 199 990
 • Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe)
  • 800 120 289
 • Anonimowa Policyjna Linia Specjalna 
  • 800 120 148
 • Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U”
  • 801 109 696
 • Narkomania: Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego
 • 22 844 44 70
 • Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar
 • 22 823 65 31

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Janusza Korczaka w Chojnie
  ul. Szkolna 15
 • 091 4143955

Galeria zdjęć