Nawigacja

Regulamin Biblioteki i godziny otwarcia Lektury szkolne Konkursy biblioteczne Cytaty o książce Zbiory biblioteczne Biblioteka szkolna poleca Gazetka

Biblioteka

Regulamin Biblioteki i godziny otwarcia

 

Biblioteka szkolna

Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Janusza Korczaka w Chojnie czynna:

 

                

Poniedziałek 7.45 - 14.15
Wtorek 7.45 - 14.15
Środa 7.45 - 14.15
Czwartek 7.45 - 12.45

Piątek

7.45 - 14.00

 


 

    

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej nr 1  im. Janusza Korczaka w Chojnie

  

 

1.   Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni  pracownicy szkoły oraz  rodzice.
2.   Ze zgromadzonych zbiorów w bibliotece można korzystać  w następujący sposób:
  
    - wypożyczając je do domu,
  
    - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny,   czasopisma),
3.   Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek (nie licząc podręczników) na okres miesiąca.
4.   Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
5.   Czytelnik, który zniszczy lub zgubi książkę lub inne dokumenty ze zbiorów w bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
6.   Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
7.   W przypadku zmiany szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką
8.   Uczniowie przebywający w bibliotece są zobowiązani do słuchania zaleceń nauczyciela bibliotekarza.
9.   W bibliotece obowiązuje wolny dostp do półek.

 

 


 

Regulamin stanowiska komputerowego

 1. Komputer i internet w bibliotece przeznaczony jest wyłącznie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatu, poszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do lekcji, konkursów). Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby realizujące konkretny temat.
 2. Z komputera i internetu można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza w godzinach pracy biblioteki szkolnej, także podczas przerw.
 3. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać sposobu logowania.
 4. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 6. Z nagrywarki CD-ROM oraz drukarki podłączonej do komputera może korzystać osoba, która uzyska zgodę bibliotekarza.
 7. Przy komputerze mogą pracować maksymalnie dwie osoby pracujące w ciszy.
 8. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z komputera na określony czas.
 9. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputera czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

 

ZABRANIA SIĘ:

 1. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw.
 2. Wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 3. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych

 


 

15 zalet książki dla dzieci i młodzieży

I. Książka pozwala nam rozwijać język i słownictwo, uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.


II. Książka rozwija myślenie, dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.


III. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.

IV. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.


V. Książka rozwija nasze uczucia i zdolności do empatii. Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.

VI. Książka dodaje sił i zapału, dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.

VII. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.


VIII. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co nie.


IX. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.


X. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.


XI. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą tak samo jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.

XII. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.


XIII. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo jest wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.


XIV. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

XV. Książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.


 Cele pracy biblioteki szkolnej

 

- wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i plan pracy szkoły,
- wyrabianie i pogłębiania nawyków czytania i uczenia się, korzyści i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajenia do korzystania z biblioteki przez całe życie,
- umożliwienie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni oraz dla przyjemności,
- pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przetwarzania i przyswajania informacji w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału informacyjnego,
- udostępnianie wszelkich możliwych źródeł informacji,
- uczenie korzystania z aparatu informacyjnego biblioteki,
- propagowanie czytelnictwa [m.in. poprzez konkursy, wystawy, akcje]
- współpraca z nauczycielami, uczniami, administracją szkolną, bibliotekarzami innych bibliotek w celu podniesienia efektywności działań,
- szerzenie idei mówiącej, że każdy obywatel ma prawo dostępu do źródeł informacji,
- budzenie konieczności dbania o książki jako o wspólne dobro.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Janusza Korczaka w Chojnie
  ul. Szkolna 15
 • 091 4143955

Galeria zdjęć