Nawigacja

ROK Z KORCZAKIEM

2012 - Rok Korczaka/Praca z patronem w roku szkolnym 2011/2012

                                                                                                      

 

 • Święto Szkoły (wrzesień), zadania dla klas: Klasy pierwsze: portret mojego patrona (praca wykonana techniką dowolną), udział w projekcji filmu A. Wajdy „Korczak”; Klasy drugie: „Korczak w utworach znanych i nieznanych poetów”- interpretacja wybranego wiersza, z podkładem muzycznym, poparta uzasadnieniem wyboru, przygotowanie plakatów z wylosowaną myślą naszego patrona; Klasy trzecie: Udowodnij słuszność myśli Janusza Korczaka „Bez szczęśliwego dzieciństwa całe życie jest kalekie” – prezentacje multimedialne, przygotowanie plakatów
  z wylosowaną myślą naszego patrona. Wszystkie klasy: Godziny wychowawcze
  nt „Życie i twórczość Janusza Korczaka”(bazowanie na przygotowanym materiale).
 • Przygotowanie antyramy „Nasze Gimnazjum w Stowarzyszeniu Korczakowskim”
   i umieszczenie jej w holu korczakowskim
 • Gazetka ścienna (raz na miesiąc, w stałym miejscu)

- styczeń: najpiękniejsze myśli Janusza Korczaka, życiorys patrona

- luty: pomysły Korczaka na samorządność uczniów (SU, Sąd, szafa rzeczy znalezionych, pomoc koleżeńska, plebiscyt życzliwości i niechęci, dyżury, gazetka szkolna)

- marzec: prawa dziecka wg Korczaka a prawa w Konwencji Praw Dziecka

- kwiecień: skąd pomysł na nadanie naszej szkole imienia J. Korczaka – krótki rys historyczny przez lata istnienia szkoły

- maj: współpracownicy Korczaka i  Korczak widziany ich oczyma

- czerwiec: Korczak w legendzie poetyckiej, konkurs na wiersze o patronie, wyeksponowanie ich na gazetce ściennej

 • Gadaninki z Korczakiem – czytanie fragmentów utworów patrona (dwa razy
  w miesiącu, przez radiowęzeł, każdego miesiąca odpowiada za to inna klasa druga)
 • Wprowadzenie książki (lub jej fragmentów) Janusza Korczaka jako lektury nadobowiązkowej, np. jako możliwość poprawy oceny semestralnej/końcowo rocznej
 • Przygotowanie „niezapominajek” z cytatami J.Korczaka dla uczestników Balu Charytatywnego w Gimnazjum jako forma propagowania myśli wychowawczej naszego patrona (luty)
 • ABC życiorys Korczaka w pigułce (jako piosenka rap) do nauczenia się na muzykę – dodatkowa ocena
 • Zagadka „Zgadnij kto to?”- postać z jednej z książek Korczaka (raz w miesiącu) – przez radiowęzeł lub na gazetce ściennej w stałym miejscu
 • Konkurs „Wyciągamy książki Janusza Korczaka spod strzech” – pozyskiwanie starych książek naszego patrona, renowacja ich i udostępnianie uczniom szkoły (kwiecień)
 • Dzień czytania książek Starego Doktora, oglądanie fragmentów filmów: o Korczaku
   i „Król Maciuś Pierwszy” (maj)
 • Zaproszenie byłych pracowników szkoły jako prelegentów na specjalną lekcję żywej historii  – „Jak to się zaczęło z Korczakiem?” (maj)
 • Napisanie tekstu i aranż piosenki o postaciach z utworów Starego Doktora (majowy konkurs wewnątrzszkolny)
 • Konkurs na komiks: Korczak – życie i twórczość (ogłoszony w czerwcu, rozstrzygnięty we wrześniu)
 • Zamieszczanie co miesiąc innej myśli przewodniej (autorstwa Korczaka) na naszej stronie internetowej i na gazetce ściennej ponad wejściem do szkoły
 • Zamieszczenie na szkolnej stronie internetowej odnośnika odsyłającego na stronę Przystanek z Korczakiem
 • Zamieszczenie na naszej stronie linku i zachęcenie do odbycia wirtualnego spaceru po Korczakowie (www.korczakowo.org)
 • Z Korczakiem do rodziców – przygotowanie krótkiej informacji dla rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych (czerwiec), publikowanie fragmentów tekstów Korczaka na stronie internetowej
 • Przyznanie (w czerwcu) wyróżnienia klasie, która najbardziej udzielała się w pracy
   z patronem

Zadanie na wakacje: Modlitwa za Korczaka / list do Korczaka (potrzebne będzie na wrześniowe Święto Szkoły; zadanie dla klas pierwszych i drugich). Z okazji Święta Szkoły planujemy zorganizowanie dużej wieczornicy poświęconej patronowi.
       Dodatkowo zadeklarowaliśmy udział w trzech konkursach: ogólnopolskim organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Grupę Edukacyjną S.A z siedzibą w Kielcach
„Co jest dla mnie najważniejsze. Wartości Janusza Korczaka w szkole XXI wieku”,  ogólnopolskim konkursie plastycznym „Dzieci Januszowi Korczakowi”, a także
w ogólnopolskim konkursie internetowym „Pasje Janusza Korczaka”.

Wrześniowe święto w chojeńskim Korczaku - rok szkolny 2012/2013

W dniach 25-26 września obchodziliśmy święto szkoły - VIII rocznicę przeniesienia na Nasze Gimnazjum im. Janusza Korczaka. W Roku Korczaka to wyjątkowo ważne wydarzenie dla całej szkolnej społeczności.  Przez cały rok kalendarzowy w szkole odbywają się różne konkursy, informacje o patronie pojawiają się na gazetkach ściennych, na szkolnej stronie internetowej, przez radiowęzeł nadawane są Gadaninki Starego Doktora, bierzemy też udział w rozmaitych konkursach o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.
           Pierwszego dnia święta szkoły uczniowie klas pierwszych wzięli udział w projekcji filmu Andrzeja Wajdy „Korczak”. Przed filmem mieli przyjemność uczestniczyć w lekcji żywej historii, przeprowadzonej z udziałem wieloletniego pracownika szkoły i zasłużonego korczakowca, p. Ewy Szeremety.
            Następnego  dnia pierwszaków czekały otrzęsiny, a uczniowie starszych klas wzięli udział w przygotowanych dla nich sesjach.
         Klasy drugie zaprezentowały w szkolnej auli przepiękne listy, adresowane do Korczaka. Lektura dwóch tekstów porwała publiczność i jury. Wyróżniono wzruszający
list Kamila Stasiaka z klasy IIc, a pierwsze miejsce przyznano Karolinie Liput
z klasy IIg - „za ironiczny humor i lekkie pióro”.
            Na kolejnych lekcjach klasy trzecie zachwycały jury i widownię swoimi prezentacjami multimedialnymi, wykonanymi do myśli naszego patrona: „Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może - pomóż." Laur zwycięzcy zdobył kwartet z klasy IIIh: Justyna Matunin, Agata Jasnos, Anna Kłapouch i Marta Wojewoda. Wyróżnienie przypadło w udziale uczniom z klasy IIIg.
          O godzinie 11.40. rozpoczął się uroczysty apel, podczas którego dyrektor gimnazjum, p. Wioletta Jesiołowska, przy dzielnej asyście burmistrza, p. Adama Fedorowicza, dokonała pasowania na gimnazjalistę zastępu pierwszaków. W tym roku to grupa 162 beanów!
Po apelu zaproszeni goście i delegacje klas wzięli udział w przedstawieniu teatralnym „Jedna tylko babcia wierzyła w moją gwiazdę…”, czyli wspomnienie o Januszu Korczaku, przygotowanym przez koło teatralne Fanaberia, prowadzone przez p. Bożenę Rusak, przy wsparciu p. Agnieszki Nowak i zespołu muzycznego, dyrygowanego przez p. Sylwię Janiak vel Kubiak. Nasi uczniowie po raz kolejny udowodnili, że są niezwykle zdolni i w bardzo sugestywny sposób przybliżyli nam postać Janusza Korczaka.

        Chcąc zachować ciągłość w pracy z patronem, zaplanowaliśmy wprowadzenie fragmentów tekstów Korczaka jako lektury uzupełniającej dla klas drugich i trzecich, a w październiku i grudniu 2012 – uczniowie klas pierwszych wezmą udział w czytaniu fragmentów tekstów Korczaka.
            Zaś w lutym … z ogromną przyjemnością obchodzić będziemy pięćdziesięciolecie nadania naszej placówce imienia Janusza Korczaka. Oj, będzie się działo…
             Dziękujemy dyrekcji i pracownikom Chojeńskiego Centrum Kultury za udostępnienie nam  Sali widowiskowej i niezbędnego do projekcji filmu sprzętu.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im.Janusza Korczaka w Chojnie
  ul. Szkolna 15
 • 091 4143955

Galeria zdjęć